VAN RIJLES NAAR RIJONDERWIJS
BESTEL WAAR HET IS ONTWIKKELD

WAT IS RIJONDERWIJS

Het rijonderwijs bereid leerlingen voor op een verkeersveilige toekomst aan de hand van één of meerdere leerdoelen. Een leerdoel omschrijft het beoogde eindgedrag van wat een leerling moet kunnen aan het einde van een module. Het is een vorm van blended learning, (gemixt leren). Het is een goede combinatie van face-to-face, interactie en ICT.

De Test Rijonderwijs Docent geeft aan het einde van de test antwoord op de vraag wat jij al kent en wat je nog moet kennen en kunnen voordat je toegelaten kunt worden. Je leerdoel(en) zijn dan helder.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.