Test Rijonderwijsdocent

Blok 1

Niveau

Blok 2

Doelgroep

Blok 3

Leerdoel

Blok 4

Voorwaarden

Blok 5

Samenstelling

Blok 6

Leerlijnen

Blok 7

Dutlaplan

De leerdoelen van Dutla zijn samen met de bijbehorende leerlijnen nauwkeurig samengesteld.
Dit betekend dat er verschillende leerlijnen zijn ontwikkeld richting het leerdoel. Wij vinden het belangrijk dat rijinstructeurs, de leerdoelen en leerlijnen goed begrijpen.
Hieronder lees je de onderwerpen van leerdoelen :

Competenties: (Een groep) rijinstructeurs moeten bepaalde kerncompetenties verder ontwikkelen.
Functiekenmerken: Voor het behalen van de verschillende Dutla niveaus is het belangrijk dat rijinstructeurs bepaalde basiskennis, vaardigheden of attitudes hebben.
Interesse: (Een groep) rijinstructeurs wil je inspireren of motiveren door ze een leerlijn met trainingen toe te wijzen, waardoor ze zichzelf verder gaan ontwikkelen. (zie Stap 2 – Groep 3)

Casus: Van rijinstructeur naar Dutla rijonderwijs docent
Een rijschoolhouder geeft aan, dat ze de focus willen leggen op het ontwikkelen van leerdoelen. Het is daarom van belang te bepalen welke leerlijnen nodig zijn, om de leerdoelen voor de rijinstructeur bereikbaar te maken. De leerlijnen hebben betrekking op:
1. Individueel vlak
2. De functie
3. Het beroepsniveau
Deze 3 ontwikkelpunten krijgen de aandacht en zijn voor het samenstellen van leerlijnen belangrijk om leerdoelen te halen.

Dutla is het onderwijsgedeelte van het referentiearchitectuur van Dutch Lapétus onderwijsinstelling.

1. Dutla ontwikkelpunten:
• Systematiek en dynamisch rijles onderwijs
   – Het aanleren van nieuwe rijles technieken
   – Van vaste instructie systematiek naar dynamisch rijonderwijs
• Openheid en beroepsmatig handelen
   – Sympathisch en empathisch handelen

De competenties die de Dutla rijonderwijs docent moeten bezitten staan in het functieprofiel van de Dutla rijonderwijs docent onder kerncompetenties.
Deze competenties vormen de input voor de leerlijn op functieniveau voor de rijinstructeur om zich te ontwikkelen tot Dutla rijonderwijs docent

2. Dutla kerncompetenties:
• Zelfbesef en beheersing van rijlevel 6 en 7
• Het begrijpen van de basis en toepassing van coaching
• Les technieken die de ontwikkeling beïnvloeden (mathetiek)

De competenties die een individuele Dutla rijonderwijs docent moet ontwikkelen, worden bepaald naar aanleiding van gesprekken.
De ontwikkelpunten die hier naar voren komen worden gebruikt als input voor de leerlijn op individueel niveau.

3. Dutla competenties:
• Feedback geven en ontvangen
• Overbrengen van kennis
• Communicatieve vaardigheden

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.