Test Rijonderwijsdocent

Blok 1

Niveau

Blok 2

Doelgroep

Blok 3

Leerdoel

Blok 4

Voorwaarden

Blok 5

Samenstelling

Blok 6

Leerlijnen

Blok 7

Dutlaplan

Hoe gaat Dutla het organiseren.
Wanneer de leerlijnen zijn uitgezet, kan het Dutla onderwijs zich daarop focussen. Het is van belang te kijken welke eisen er nog meer aan de leerlijnen kunnen worden gesteld.
Het kennisinstituut Dutla heeft 54 gecoördineerde regio’s, verspreid over heel Nederland. Het is de bedoeling dat een werkgroep – bestaande uit deskundigen – de gemaakte leerlijnen beoordelen en koppelen aan de gewenste leerdoelen die aan de eisen van Dutch Lapétus voldoen.

Voorbeelden

• Maximaal aantal praktijksessies (meerijden)
• Duur van de opleiding
• Leerdoel(-en) bepalen en bijbehorende leerlijnen
• Tijdspad bepalen

Casus: Dutla rijonderwijs docent

De volgende randvoorwaarden zijn gesteld:

• Maximum van 4 leerinterventies per leerlijn.
• Een leerlijn mag in totaal niet meer dan 5 uur bevatten.
• De leerldoel moet binnen een half jaar worden afgerond.
• Bestaat uit klassikale of online trainingen en praktijksessies.

Elke bezoeker van deze website wordt geacht kennis te nemen van de gebruiksvoorwaarden van Dutch Lapétus. Het raadplegen van deze website betekent dat de bezoeker deze gebruiksvoorwaarden begrijpt, aanvaardt en erdoor gebonden is.